Stichting "Mheer voor Fako"

Steun ons

Stichting Mheer voor Fako heeft als doelstelling de maatschappelijke positie van de bewoners van de Kei-eilanden op de Molukken (Indonesië) te verbeteren, met behoud van eigen cultuur en natuur.

Dit kan uiteraard alleen met steun van donateurs die ons werk een warm hart toedragen. Op dit moment bieden wij, via projecten, de mogelijkheid aan kinderen van de Kei-eilanden om basis- en vervolgonderwijs te volgen en het bouwen of verbouwen van scholen. Daarnaast lopen tuin en kleinveeprojecten waarmee weduw en alleenstande vrouwen van de Kei eilanden een inkomen kunnen genereren en zo geld hebben om hun kinderen naar school te sturen. Door het verbreden van kennis en kunde kan ons hoofddoel uiteindelijk gerealiseerd worden.

Veel kinderen van de Kei-eilanden wachten nog op hun kans.

 

 

Wilt u ons steunen?

Maak dan uw donatie over naar:

Rabobank iban: NL59RABO0126984700

ter attentie van: stichting Mheer voor Fako te Mheer

 

Doneren vanuit het buitenland

Maakt u een donatie over vanuit het buitenland, dan heeft u een IBAN en een BIC code nodig:  BIC is RABONL2U

 

Kamer van Koophandel

Stichting Mheer voor Fako staat bij de KVK ingeschreven

onder inschrijfnummer: 14095692

 

Belastingen

Per 1 januari 2008 heeft de belastingdienst stichting Mheer voor Fako aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Omdat de stichting opgeheven wordt medio 2021 is het predikaat ANBI per 1 januari 2021 niet meer van toepassing

ons fiscaal nummer was 81.82.63.143

 

Vragen ?

e-mail: info@stichtingmheervoorfako.nl

Welkom bij "Mheer voor Fako"

Laatste bericht
Laatste bericht van Stichting Mheer voor Fako   Zoals we reeds eerder gemeld hebben gaat stichting Mheer voor Fako stoppen met haar activiteiten. Te weten projecten op de Kei eilanden,...

Lees verder