Stichting "Mheer voor Fako"

Activa

 

Passiva

 

inkomsten 1-1-2018 tm

31-12-2018

zie financieel verslag

       7825,11                                            

saldo 1-1-2018

rekening courant

126984700

      3990,13 

saldo 31-12-2018

rekening courant

126984700

4838,04

saldo spaarrekening

1-1-2018

      1077,60

saldo spaarrekening

31-12-2018

  827,63
kasgeld 1-1-2018            0,00 kasgeld 31-12-2018        0,00

 min uitgaven 2018

zie financieel verslag

    -7227,17    
totaal inkomsten min uitgaven      5665,67 totaal  5665,67
       

 

Welkom bij "Mheer voor Fako"

Laatste bericht
Laatste bericht van Stichting Mheer voor Fako   Zoals we reeds eerder gemeld hebben gaat stichting Mheer voor Fako stoppen met haar activiteiten. Te weten projecten op de Kei eilanden,...

Lees verder