Stichting "Mheer voor Fako"

Activa

 

Passiva

 

inkomsten 1-1-2018 tm

31-12-2018

zie financieel verslag

       7825,11                                            

saldo 1-1-2018

rekening courant

126984700

      3990,13 

saldo 31-12-2018

rekening courant

126984700

4838,04

saldo spaarrekening

1-1-2018

      1077,60

saldo spaarrekening

31-12-2018

  827,63
kasgeld 1-1-2018            0,00 kasgeld 31-12-2018        0,00

 min uitgaven 2018

zie financieel verslag

    -7227,17    
totaal inkomsten min uitgaven      5665,67 totaal  5665,67
       

 

Welkom bij "Mheer voor Fako"

Campagne bij 1% club positief afgesloten